บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นโดยทีมงานผู้บริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร ที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญในวิชาชีพมายาวนานกว่า 10 ปี เพื่อเข้ามานำเสนอการบริหารจัดการชุมชนต่างๆ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย บริหารจัดการ อาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ให้อยู่ภายในกรอบงบประมาณที่มีอยู่ และงานที่ปรึกษาในการ Start up/การบริหารจัดการ วางระบบและจัดทำบัญชี การเงินนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และงานทีปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน การรับบริหารจัดเก็บรายได้ค่าส่วนกลาง และเงินกองทุนต่างๆ งานบริการด้านวิศวกรรมอาคารทุกประเภท การตรวจสอบอาคารประจำปี การตรวจเช็คMDB หม้อแปลงไฟฟ้าฯ การรับมอบ-ส่งมอบงาน งานรับตรวจ Defect ก่อนครบระยะเวลารับประกัน 2 ปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
122/211 ซอยพุทธบูชา 36
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เว็บไซต์: https://www.peak-fm.com