ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มได้มาตรฐาน GMP
สวัสดิการ
- เงินเดือน 15000 - ที่พักอาศัย - ประกันชีวิต/ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำดื่มเปโตร จำกัด
91/4 หมู่ 6
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
ใช้งานแผนที่