"อยากช่วย คนดี ให้มีโอกาสทำงานที่ดี และ ช่วยผู้ประกอบการได้ คนดี ไปทำงาน" ทาง PO&D Training มีโครงการร่วมกับผม AK Business Cobsultant เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขออนญาตอธิบายแบบกระชับ คือหน่วยงานนี้จะ รับผิดชอบ ตั้งแต่ Recruit&Selection > Development > Deliver> Evaluate สำหรับ ระดับ Operations Level เพื่อส่งมอบให้ผู้ประกอบการด้านบริการไปใช้งานได้ทันที ตามวัตถุประสงค์ "ผู้ประกอบการ"ได้คนที่"ใช่"เข้าไปทำงาน.
สวัสดิการ
ตามความเหมาะสม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PO&D Training Co.,Ltd.
110/1 KX-Knowledge Exchange for Innovation ชั้น 12
แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600