บริษัท นิกซ์ มีเดีย จำกัด
ให้บริการด้านการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิกซ์ มีเดีย จำกัด
เลขที่ 35 ซอยอุดมสุข 29
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260