PPProperty (พีพีพร็พเพอร์ตี้) คือ บริษัทที่ให้บริการ ครบวงจร ในการเป็นตัวแทน รับฝากขาย-เช่า-ขายฝาก-จำนอง บ้าน ที่ดิน อาคารพาณิชย์ และ อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท ภายใต้การจดทะเบียน นิติบุคคล ในนาม “บริษัท ทูพลัสทู จำกัด” และ “บริษัท พีพีพร็อพเพอร์ตี้เอเจนซี่ จำกัด” เราเรียนรู้ และไม่หยุดพัฒนา ในทุกช่องทาง เพื่อที่จะเพิ่มมาตรฐานการให้บริการ ทั้งฝ่ายลูกค้าผู้มาฝากขาย และ ฝ่ายลูกค้าผู้ต้องการซื้อ อสังหาริมทรัพย์ ในทุกๆด้าน อาทิเช่น •ด้านปัจจัยโดยรวม การวิเคราะห์แนวโน้ม เศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ การขยายและการหดตัวทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐ อัตราหนี้สินครัวเรือน รวมถึง นโยบายการให้สินเชื่อจากธนาคาร และ มาตรการ LTV (มาตรการกำกับควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย) •ด้านการตลาด ไม่ว่าจะเป็น Offline Marketing ,Search Engine Optimization (SEO),Social Media, VDO Marketing ,Third Party Marketing, Face to Face Marketing รวมถึง การจัดทำระบบ Customer Relation Management (CRM) •ด้านคุณภาพการบริการ แน่นอนว่า เราให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้า ไม่แพ้ด้านอื่นๆ โดยเรายึดมั่นในการเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ ความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เราพร้อมเป็นที่ปรึกษา ใส่ใจ และรับฟังความต้องการของท่าน และเราเข้มงวดกับการทำงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ และ รักษาจรรยาบรรณของอาชีพ เหนือสิ่งอื่นใด
สวัสดิการ
รายได้/สวัสดิการ -ไม่มีเงินเดือนประจำ แต่รับค่าคอมมิชชั่นสูง -มีโทรศัพท์ และ ค่าโทรศัพท์ให้ -บริษัทจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์ให้ -คอมมิชชั่น 18,000 - 75,000 บาท / เดือน หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PPProperty Agency Co.,Ltd
770/61 พาทิโอ พัฒนาการ 38
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ใช้งานแผนที่