บริษัท พริษฐ์ กรุ๊ป เซอร์วิสเซส จำกัด
เป็นตัวแทนในการจัดส่งพัสดุ และสารพัดบริการ เช่น จ่ายบิลต่างๆ ต่อภาษี พรบ. ประกันภัย รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนร้านค้า ยื่นประกันสังคม รับถ่ายเอกสาร พริ้นงาน
สวัสดิการ
1. เงินเดือนประจำ 2. ค่าคอมมิชชั่น 3. ประกันสังคม 4. โบนัส 5. ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันชีวิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พริษฐ์ กรุ๊ป เซอร์วิสเซส จำกัด
651 ตลาดยิ่งเจริญ ถนน พหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่