PRECISE MEDICAL SYSTEM .CO.,LTD
บริษัท พรีไซซ์ เมดิคอล ซิสเท็ม จำกัด (Certified : Quality Management System ISO 9001-2015) ให้บริการงานซ่อมบำรุง,ติดตั้ง,ทดสอบ,เครื่องมือทางการแพทย์ อาทิเช่น X-ray, CT scan, Mobile x-ray
ติดต่อ
PRECISE MEDICAL SYSTEM .CO.,LTD
239/222 หมู่ 5 หมู่ 5 หมู่บ้านฟลอราวิลล์ ถนนศรีนครินทร์
ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
วิธีการเดินทาง
รถยนต์ส่วนบุคคล
ใช้งานแผนที่