บริษัท พีพีทีซี จำกัด ได้รับคัดเลือกจากการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังให้เป็นผู้เช่าพื้นที่จัดตั้งและประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ได้ยื่นข้อเสนอสร้างโรงไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการโรงงานผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภท Firm ระบบ Cogeneration โดยโครงการนี้ เป็นโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ กำลังผลิตพลังงานไอน้ำประมาณ 30 ตัน และผลิตไฟฟ้าประมาณ 120 เมกะวัตต์ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติบริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ บริษัทฯ แจ้งต่อ กฟผ. ว่าเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture)
สวัสดิการ
1.ยูนิฟอร์ม 2.ประกันสุขภาพ / ชีวิต / อุบัติเหตุ 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.ตรวจสุขภาพประจำปี 5.รถรับ-ส่งพนักงาน 6.ประกันสังคม 7.โบนัสประจำปี 8.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพครอบครัวพนักงาน 9.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 10.ค่าเดินทาง / ที่พัก / เบี้ยเลี้ยง / ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีพีทีซี จำกัด
888 อาคาร ไอ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: http://www.pptc.co.th
ใช้งานแผนที่