JobThai
เป็นบริษัทเกี่ยวการชำแหละชิ้นส่วนไก่
ติดต่อ
บริษัท เควีเอส เฟรชโปรดักส์ จำกัด
เลขที่ 99/9 หมู่ 9
ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230