บริษัทสร้างเครื่องจักร supply ในกลุ่มเกษตรแปรรูป , อาหาร
สวัสดิการ
อาหารกลางวัน ค่าที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Prasert Industry Co.,Ltd
99/42 ม.2
ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
เว็บไซต์: http://www.prasertindustry.com
ใช้งานแผนที่