บริษัท พรีเมียร์ จิวเวอรี่ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด
ผลิตเครื่องประดับส่งออก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ จิวเวอรี่ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด
เลขที่ 66/1-3 ซอยปราโมทย์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500