A leading textile company in Thailand produces quality fabric. We are promoted BOI and certified by ISO 9001 : 2008.
We are looking for potential candidates to join with us in the position of
สวัสดิการ
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่า TOEIC
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่ากะ (เฉพาะโรงงานระยอง)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันสังคม
 • - ชุดพนักงาน
 • - พยาบาลประจำโรงงาน
 • - พักร้อนสูงสุด 10 วัน
 • - โบนัสประจำปี
 • - กิจกรรมประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • - หอพักชาย-หญิง ฟรี
 • - รถรับส่ง 3 เส้นทาง (ระยอง,บ้านฉาง,นิคม) เฉพาะโรงงานระยอง
2 ตำแหน่ง
1. Urgently Required
17 ต.ค. 62
พนักงานฝ่ายผลิต (เพศชาย)
pinlocation
สวนอุตสาหกรรมระยอง จ.ระยอง
salary icon
N/A
2. Urgently Required
17 ต.ค. 62
วิศวกรรมสิ่งทอ (เพศชาย)
pinlocation
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
55 อาคารเวฟ เพลส ชั้น 18 ห้อง 5 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ Factory No. 1 Moo 8 No. 3191 Rd.,
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์: 038-637-400 - 6 Ext. 142-143
แฟกซ์: 038-968-623, 038-968-855
เว็บไซต์: www.tuntextextile.com
ใช้งานแผนที่