ประกอบกิจการจำหน่าย ผลิต อาหารเสริมและเครื่องสำอาง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นูทริ แมกซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
90/60 หมู่บ้านเพล็กซ์ บางนา หมู่ที่ 15
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540