ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
สวัสดิการ
สวัสดิการ • ประกันสังคม • โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ • ปรับเงินเดือนประจำปี
ติดต่อ
Rich Girls Co., Ltd.
2/38 ถ.กรุงเทพกรีฑา
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250