จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบ Delivery
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นักออกแบบชีวิต จำกัด
2 GrabKitchen วิภาวดี 36
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900