บริษัทฯให้บริการทางด้านกฎหมายและบัญชี สำหรับบริษัทต่างชาติ บริษัทไทย รวมถึงบุคคลธรรมดา ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซท์ www.rochanaservices.com
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Rochana Legal and Accounting Services Co., Ltd.
41/148 ถนนเพิ่มสิน
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
เว็บไซต์: http://www.rochanaservices.com