บริษัท เอ็ม พลาส แพ็ค จำกัด
บริษัท ฯ เป็นผู้ผลิตถุงพลาสติก กำลังขยายกิจการ และกำลังการผลิต จึงต้องการรับบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร + ข้าวฟรี - ค่ากะ - เบี้ยขยัน - ค่าตำเเหน่ง/ค่าทักษะ - เงินปรับผ่านทดลองงาน - ชุดฟอร์มผ่านทดลองงาน - ชุดฟอร์มประจำปี - ปรับค่าจ้าง+โบนัสประจำปี - งานเลี้ยงปีใหม่ - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - อบรมภายใน-ภายนอกบริษัทฯ
ติดต่อ
บริษัท เอ็ม พลาส แพ็ค จำกัด
5/88 หมู่ที่ 2
ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000