บริษัท พาวเวอร์ คอนสตรัคทีฟ จำกัด
บริษัท พาวเวอร์ คอนสตรัคทีฟ จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ ติดตั้งงานระบบ ให้กับหน่วยงานราชการและธุรกิจเอกชน ทั่วไป เช่น งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน โกดัง และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปาสุขาภิบาล ปรับอากาศ ระบายอากาศ เพื่อตอบสนองการขยายตัวของบริษัทฯ จึงขอเชิญผู้สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นทีมงานในตำแหน่งงานต่างๆดังนี้
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา โบนัสประจำปี(ตามนโยบายในปีนั้นๆ) ปรับฐานเงินเดือนประจำปี พักร้อน 6 วันต่อปี แจกเสื้อประจำปี 2 ตัว เมื่อทำงานครบ 1 ปี และสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาวเวอร์ คอนสตรัคทีฟ จำกัด
565 ซอยทองอยู่ 2 ลาซาล 24 ถนนสุขุมวิท 105
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
วิธีการเดินทาง
565 ซอยทองอยู่ 2 ลาซาล 24 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ใช้งานแผนที่