บริษัท นาธา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการจัดหาพนักงานประจำ/ ชั่วคราว บุคลากรสำหรับกิจการหรือโครงการต่างๆ แปลเอกสารภาษาต่างๆ จัดอบรมพัฒนาบุคลากร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาธา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 Empire Tower
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร