บริษัท พี.เอ็ช.แอนด์ พี. จำกัด
ผู้ผลิตท่อเหล็กเหนียวและอุปกรณ์ท่อเหล็กเหนียว สำหรับใช้ส่งน้ำในโครงการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และกรมชลประทาน บริษัทก่อตั้งมายาวนานกว่า 40 ปี ได้รับมาตราฐาน ISO และยังมีเครือข่ายธุรกิจที่มั่นคง โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องของนโยบายคุณภาพ คือ การมุ่งมั่นผลิตท่อเหล็กเหนียวและอุปกรณ์ให้ได้คุณภาพ สอดคล้องกับการข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบทันเวลา เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เอ็ช.แอนด์ พี. จำกัด
106 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ใช้งานแผนที่