ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 บริษัทฯได้ดำเนินการให้บริการด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องจักร รวมถึงผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยใช้ กระบวนการผลิต เช่น การกัด การกลึง การเจาะปาดทำเกลียว โดยใช้เครื่อง CNC Machining Center และเครื่องกลึง CNC ในการผลิตเป็นหลัก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ชุดพนักงาน - ค่าโบนัส - ค่าเบี้ยขยัน
ติดต่อ
บริษัท พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด
43/11 หมู่ 3 คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เว็บไซต์: http://pongthongpepart.com
วิธีการเดินทาง
รถโดยสารสาธารณะ รถส่วนตัว
ใช้งานแผนที่