บริษัท อาร์ดีโมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิต ประกอบและซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ยาง (Rubber Mold), Plastic Mold และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ทุกชนิด สำหรับกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, บรรจุภัณฑ์, สิ่งพิมพ์ ฯลฯ
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน ประกันสังคม อาหารกลางวันและช่วงทำโอที ค่าผลงาน การพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
RD MOLD&PART CO., LTD.
150/12 Moo.8,
ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230