บริษัท เน็คซ์ วิสดอม จำกัด
เราเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจประกันภัย และประกันชีวิต ปัจจุบันบริษัทเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯจึงต้องการรับสมัคร บุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในครั้งนี้
สวัสดิการ
เงินเดือน วันหยุดตามเทศกาล โทรศัพท์มือถือ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็คซ์ วิสดอม จำกัด
52 ถ.อัครราช
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ใช้งานแผนที่