JobThai
บริษัท หวังซี (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกอบกิจการวิจัยพัฒนาผลิตจำหน่าย นำเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์ชาร์จไร้สาย
ติดต่อ
บริษัท หวังซี (ไทยแลนด์) จำกัด
8/5 ซอยบางเชือกหนัง 2 Amata City Industrial Estate (Rayong)
แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170