บริษัท นานา แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการบริหารศูนย์แจ้งเตือนการชำระเงิน ประมวลข้อมูลการชำระเงิน จัดทำรายงานการชำระเงิน แจ้งเตือนการผิดนัดชำระเงิน แจ้งเงื่อนไขและข้อตกลงการชำระเงินและการปลดภาระ
Benefits
- ประกันสังคม - วันหยุดนักขัตฤกษ์ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นานา แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 2/6 ถ.มิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000