บริษัท พลอย พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟคท์ จำกัด
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -เงินสะสม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลอย พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟคท์ จำกัด
52/230 ม.1
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100