ทำธุรกิจ การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์
สวัสดิการ
- ตามกฏหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท พีทีอาร์ อินดัสตรี้ จำกัด
111/18 ม.2 อาคาร B12 ฟาสท์แฟค
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
ใช้งานแผนที่