บริษัทพรกฤษดา คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, เขตพื้นที่จังหวัดระยอง, ภาคตะวันออกและอื่่นๆ, ลักษณะงานก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างโรงงานโดยบริษัทได้รับความไว้วางใจในการให้บริการงานก่อสร้างให้กับกลุ่มลูกค้าชั้นนำในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาโดยตลอดอาทิ ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ โดยมีลักษณะของงานก่อสร้างโดยสังเขปดังนี้ - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างอาคาร, ฐานราก - งานพื้น, ถนน, รางระบายน้ำและระบบสาธารณูปโภค - งานขุดขนย้ายดิน, งานปรับพื้นที่ก่อสร้างด้วยเครื่องจักรกลหนัก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าเดินทาง - ค่าที่พัก (รายละเอียดตามตกลง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรกฤษดา คอนสตรัคชั่น จำกัด
120/65 หมู่ 1
ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ใช้งานแผนที่