บริษัท พาราคอม เอเซีย แปซิฟิค จำกัด เป็นบริษัท นำเข้า-ส่งออก สินค้าประเภท Electronic Components เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น TV, Air Conditioner , Refrigerator and Washing Machine ฯลฯ.
สวัสดิการ
- มีงานเลี้ยงบริษัท ประจำทุกไตรมาส - มีประกันสังคม - มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PARACOM ASIA PACIFIC CO.,LTD.
109/5 หมู่ที่ 4
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เว็บไซต์: http://www.paracom.co.kr
วิธีการเดินทาง
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว https://www.google.com/maps/dir//paracom+asia+pacific/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3102b9298cf84737:0x866ece5b60e6a64c?sa=X&ved=2ahUKEwiSzfHa6qbsAhUShZQKHTAtA9sQ9RcwFXoECBUQBQ