บริษัทฯ ขายชิ่นส่วนอะไหล่รถยนต์ ทุกประเภท ทั้งรถญี่ปุ่น ยุโรป
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน ประกันสังคม เงินพิเศษ
ติดต่อ
บริษัท พีเอส ออโต จีนูอีน พาร์ท จำกัด
364/25-29 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
ใช้งานแผนที่