Polymer Solution Co.,Ltd.
บริษัท โพลีเมอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ประกอบกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ นำเข้า ส่งออก เม็ดพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป คุณภาพดี พรีเมี่ยม เม็ดพลาสติคราคาถูก ยินดีให้บริการ
สวัสดิการ
-Bonus -ท่องเที่ยวต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Polymer Solution Co.,Ltd.
เลขที่ 5 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: http://www.polymersolutions.co.th
วิธีการเดินทาง
-BTS กำลังสร้างยังไม่เสร็จ -รถประจำทาง
ใช้งานแผนที่