Proforcecorp Co., Ltd.
บริษัท โปรฟอร์ซคอร์ป จำกัด เป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้ง และปรับปรุง ทางด้านสถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ รวมถึงการดูแลและบริการซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ ข้างต้น มีนโยบายในการทำงานแบบมืออาชีพ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแขนงต่าง ๆ บริษัทฯ พร้อมรับบุคคลรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการทำงานในสายอาชีพ เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • O.T. (ค่าล่วงเวลา)
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  Proforcecorp Co., Ltd.
  94/143 ซ.8 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 65/2 ถนนศรีสมาน หมู่ 1
  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10250
  ใช้งานแผนที่