บริษัท พีบี พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสายพาน คอนเวเย่อ งานพาท น้ำมัน จารบี ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีบี พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
239/86
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250