บริษัท นวะ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท พี.แอล.อีเลคทริคอล เทรดดิ้ง ขาย อุปกรณ์ ไฟฟ้าและโคมไฟ และมีบริษัทในเครือนวะ อีกหลายบริษัท
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นวะ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์
ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ใช้งานแผนที่