P.M.B. Idea Co.,Ltd
จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอางค์ ผ่านช่องทางออนไลน์
สวัสดิการ
- OT (ค่าล่วงเวลา)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
P.M.B. Idea Co.,Ltd
739/22 ซอยลาดพร้าว 48
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310