ประกอบกิจการ แปรรูปเหล็กทุกชนิด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเฟอร์ สตีล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 67/9 หมู่ที่ 3
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570