บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ให้บริการด้านการนำเข้า – ส่งออก, การเดินพิธีการศุลกากร , บริหารคลังสินค้า และขนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาและเป็นตัวแทนนำของออกจากท่าเรือ
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำและค่าครองชีพ - ค่าล่วงเวลา - เครื่องแบบยูนิฟอร์ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพกลุ่ม - โบนัสประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส /ฌาปนกิจ - งานสังสรรค์ประจำปี - รถรับ-ส่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 49/30 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230