บริษัท พรธนพัฒน์อินเตอร์เทรด จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 2546 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท ดำเนินกิจการนำเข้าและส่งออก ถ่านโค้ก ถ่านหิน แร่เหล็ก โลหะผสม Ferro ขั้วไฟฟ้ากราไฟท์ วัสดุโลหะเตา ผลิตภัณฑ์เหล็ก ฯลฯ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรธนพัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
163 ตึกไทยสมุทร ชั้น16 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: https://ptpcoke-energy.com/