บริษัท โปรไทย เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการ พัฒนา ปรับปรุง ระบบ ERP รวมทั้งถึงการเชื่อมต่อกับ Marketing Platform ต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้เป็น Official Partner กับ ODOO และได้นำ Odoo ERP มาพัฒนาเพื่อธุรกิจคนไทย เพื่อที่จะได้ใช้ระบบ มาช่วยพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน เพื่อให้ทันกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - Incentive รายไตรมาส - เสื้อทำงาน - งานเลี้ยงประจำปี - วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ProThai Technology Co., Ltd.
55/118 ถนนพัฒนาชนบท 3
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: https://www.prothaitechnology.com
ใช้งานแผนที่