JobThai
โรงพยาบาลสัตว์จตุรวิทย์ เป็นโรงพยาบาลสัตว์เอกชน เปิดบริการ 24 ชม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559
สวัสดิการ
1.โบนัสประจำปี 2.ประกันสังคม 3.ค่าล่วงเวลา (OT) 4.ชุดทำงาน 5.งานเลี้ยงประจำปี
ติดต่อ
บริษัท จตุรวิทย์ ภูผา จำกัด
3654 อยู่ในห้างสวนเพลินมาร์เก็ตพระราม 4 พิกัดตรงข้ามช่อง 3 ตึกมารีนนท์ ถ.พระรามที่ 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110