บริษัท นเรศคอนสตรัคชั่น2020 จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นเรศคอนสตรัคชั่น2020 จำกัด
189/1 ถนนศรีพนมมาศ
ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130