บริษัท พาราไทย ส่งออก จำกัด ประกอบธุรกิจส่งออก เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหมอนยางพารา จำหน่ายทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทางบริษัทกำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ
- เสื้อยูนิฟอร์ม - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี - เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่ง,งานบวช,งานศพบิดา-มารดา - ประกันสังคม - บริษัทมีหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ติดต่อ
บริษัท พาราไทย ส่งออก จำกัด
เลขที่ 109 หมู่ที่ 4
ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160
วิธีการเดินทาง
เดินทางโดยรถส่วนตัว ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4269 สำนักงานตั้งอยู่ สี่แยกตลาดชม เยื้องกับห้างทองทรัพย์ไพศาล สาขาควนเมา
ใช้งานแผนที่