บริษัท นิฮง อะกรี (ไทยแลนด์) จำกัด
ขายผลไม้นำเข้าตามฤดูกาลจากประเทศญี่ปุ่น
สวัสดิการ
OT Commission ค่าเดินทาง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิฮง อะกรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 1106 อาคารซัมเมอร์ ฮิลล์ ห้องอินโนเวชั่น ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110