เกิดขึ้นเมื่อปี 2557 เรามองเห็นถึงปัญหาในเรื่องของการศึกษาที่เด็กส่วนใหญ่จบออกมาทำงานไม่ตรงสาย เราจึงได้สร้างโนว์อาร์ขึ้นมา เพื่อต้องการที่จะให้เด็กไทยได้เรียนรู้และรู้จักตนเองตั้งแต่เด็ก มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและนำไปสู่อาชีพและอนาคตที่เด็ก ๆ ได้ฝันไว้ เราทำงานเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด
100/22 ซอยงามวงศ์วาน 14 ตรงข้ามพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วิธีการเดินทาง
รถประจำทาง สาย 104,114,134,177,191,522,51,528,545,63,69