ชิบูญ่า ประตูน้ำ หรือชิบูญ่า 19 ช้อปปิ้งมอลล์ เป็นศูนย์แฟชั่นค้าส่งที่สมบูรณ์แบบครบวงจร ย่านประตูน้ำ
สวัสดิการ
ค่าเยี่ยมไข้กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล,เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ,สมาชิก Fitness สำหรับพนักงาน , ประกันกลุ่มสำหรับพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลัส วิชชั่น จำกัด
919 อาคารชิบูญ่า ประตูน้ำ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: http://www.shibuya-19.com
วิธีการเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง, BTS , ARL , เรือโดยสารคลองแสนแสบ
ใช้งานแผนที่