Pani Closet Co., Ltd.
E-Commerce ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูป FB : Pani Closet IG : panicloset Shopee : panicloset
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pani Closet Co., Ltd.
ร้าน Pani 888/3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: https://Www.instagram.com/panicloset
วิธีการเดินทาง
BTS เพลินจิต Exit 2 เดินเข้ามาในโครงการมหาทุนพลาซ่า 50 เมตร
ใช้งานแผนที่