ขายส่งเชื้อเพลิงสินแร่โลหะโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ซื้อขาย ถ่านหิน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พริม่าโคล จำกัด
เลขที่ 169/130 หมู่ที่ 7
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
วิธีการเดินทาง
https://goo.gl/maps/wRHZgtadYWfxwXZ1A