ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการตลาดเชิงดิจิทัล การตลาดเชิงอินฟลูเอนเซอร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
INFLUENCER HOUSE Co., Ltd.
เลขที่ 9 อาคาร จีทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: https://www.influencerhouse.co.th/thai/