บริษัท เอคซ์ควิซิท ออโต้โมทีฟ พาร์ทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สังกัด Great Wall Motor 1995 โดยเริ่มจากการวิจัยพัฒนาระบบกันสะเทือนและเพลารถรถยนต์ขนาดเล็ก จากประสบการณ์ด้านเทคนิคมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นผู้นำองค์กรสมัยใหม่ในด้านอุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนาแชสซี การทดสอบ การผลิตและมีความสามารถในการจับคู่กับระบบการปรับแต่งและการรวมโมดูล บริษัทมีศูนย์วิจัยและพัฒนา 2 แห่ง ฐานการผลิต 7 แห่ง อีก4 แห่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ปัจจุบันโรงงานในประเทศไทยอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตในเดือนมิถุนาคม 2564 โดยในช่วงแรกจะผลิตรองรับรถยนต์ของ Great Wall Motor และมีแผนที่จะพัฒนา OEM ในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นพวกแชสซี ชุดประกอบเพลาหน้า หลังชุดประกอบช่วงล่างด้านหน้าและด้านหลัง เฟรมย่อยอื่น ๆ บริษัทมีแผนรองรับพนักงานประมาณ 400 คน
สวัสดิการ
ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยขยัน ค่าผลงาน ค่ากะ ค่าทำงานล่วงเวลา ประกันสังคม ค่าของขวัญวันเกิด ค่าเป้าหมายกลุ่ม ค่าโบนัสประจำปี อื่นๆ
9 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เอคซ์ควิซิท ออโต้โมทีฟ พาร์ทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
111/1 หมู่ที่ 4 นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ใช้งานแผนที่