บริษัท พันธวณิช จำกัด
พันธวณิช ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 และยังคงความเป็นผู้นำในการให้บริการระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การสรรหา ตลอดจนขั้นตอนการสั่งซื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการและกระบวนการจัดซื้อ ในลักษณะองค์กรต่อองค์กร สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก ในหลากหลายอุตสาหกรรม
ติดต่อ
บริษัท พันธวณิช จำกัด
อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 เลขที่ 1168/94 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120